Pustina PA začíná za...

Registrace nového uživatele

Nové hráče v letošním ročníku přijímáme do hry pouze výjimečně, po domluvě s organizátory.
Jste-li nově příchozí, nový účet si prosím zakládejte jen v případě, že se chcete zúčastnit jako CP.

Máte-li již účet založený v minulosti, jen si nemůžete vzpomenout na heslo, ozvěte se iliczovi, on vám jej rád zresetuje.