Pustina PA začíná za...

Preludium

Ten svět, který jsme vytvořili, byl kdysi docela hezký. Pak ale přišla Válka Bohů, Chaos a celé se to nějak zvrtlo. Osm let dobrodruzi na fantasy Pustině bránili město Aeron, zachraňovali svět a způsobovali Chaosu drtivé ztráty. Nakonec byli ale donuceni vyklidit celé území, ze kterého je vykopal vyšší démon Bezejmenný. Ten se po několika stech let sbírání sil pokusil zničit svět, což se mu úplně nepovedlo a Chaos byl ze světa prakticky vymazán. Jedním z nechtěných vedlejších produktů eliminace Chaosu zmizela ze světa i magie, bohové přestali odpovídat, svět sám se rozerval na kusy a mnoho dobrých lidí umřelo. Zkrátka, co se pokazit mohlo, to se i pokazilo.

Po Poslední válce a následném Rozpadu nastal věk postapokalyptický. Ničeho není tolik, kolik by bylo potřeba a je fakt velký problém sehnat pořádný náboje nebo dobrý kafe. Pro dobrej kvér vám nejlepší kámoš klidně vrazí kudlu do zad. Na druhou stranu, svět není vypálený do základů a státy se snaží z prožitého kataklyzmatu vzpamatovat. Převážně tak, že festovně zbrojí a snaží se obsadit území některého souseda. V lepším případě celé, v tom horším co největší jeho část. Skvěle v tom exceluje především Syndikát. Na obranu proti jeho rozpínavosti vznikl Pakt a svět se dostal do patové situace. Jiní tomu opatrně říkají "křehká rovnováha". Do toho všeho se začínají objevovat docela zajímavé technologie, které předbíhají svou dobu. V těch správných kruzích se proslýchá, že v okolí bývalého Aeronu existují artefakty, které prostě chceš.

V roce 1914 byla do oblasti vyslána první expedice, která založila bázi Asylum, poslední výspu civilizace daleko od zbytku světa a skutečně nalezla spoustu zajímavých věcí, které by ve správných rukou mohly zvrátit rovnováhu sil. O rok později se do Temnoty ženou skoro všichni, aby si urvali kus jejího tajemství pro sebe, za jakoukoli cenu. V roce 1916 sice válka drasticky omezila přiliv nových dobrodruhů, nahradilo je ale několik málo skupin uprchlíků, kteří utekli před světovou válkou.

Historie světa

PREHISTORIE (bez přesné časové datace až -2500)

 • Drak vytváří svět (v legendách je jeho jméno často zmiňováno jako Život)
 • Příchod Prastarých (správců) na nový svět
 • Prastaří vytváří sloužící rasy: gnómy, elfy, snortlingy
 • Vznik prvotní víry (v Prastaré, stromy, elementy...)
 • Prastaří jdou spát
 • Rozkol talentů pochopení (šamanismus, druidismus, mysticismus) a ovládání (magie,
 • technokracie)
 • Elfové napadnou draka, vyhrají nad ním boj a chtějí ho popravit
 • Skupina elfích mystiků rozdělí jeho esenci do své rasy, tím vznikají drakoniáni
 • Nastavení primární osy světa na rovinu dobro/zlo
 • Prastaří se probouzí, dělají mentální reset světa
 • Prastaří vytváří nové rasy
 • Vznik nových bohů
 • Vznik Shanjii (Prastaří-Elfky)
 • Prastaří usínají

PRVNÍ VĚK (-2500 až rok 0 - začátek Války Bohů)

 • -2400 až -2000 - války mezi gnómy a elfy, vznik Krvavé magie, konec používání prastarých technologií, odtržení lesních elfů
 • -2000 až -800 - občanská válka mezi vítěznými elfy, vznik měsíčních a vznešených elfů
 • -60 - začátek války bohů

DRUHÝ VĚK

 • 0 - malá anomálie chaosu, Salme využívá anomálie a kontaktuje bohy chaosu. Snaží se zprostředkovat sobě povznesení na božskou úroveň. Dohodl se ale i na druhé straně, ať to dopadne jakkoliv. Salme otevře brány a prochází Chaos. Nakonec prochází i bohové Chaosu spolu se svými věřícími. Salme se stává slabým chaosáckým bohem.
 • 8 - Yared se snaží chaos zastavit na horách, pozve veškeré mágy, armády aby ho podpořili při vzestupu na boha. Vzestupem na božskou úroveň zastavuje na středových horách Chaos. Vzniká legenda o Zlatém generálovi. Dochází k otočení základního konfliktu (z osy dobro-zlo na Řád-Chaos).
 • 15 - Po totálním boji se z hor vrací Jorgen-Tris von Erbemund, který zakládá řád Ordo Realitas a označuje Yareda za zrádce. Inkvizici zakládají sami mágové, kteří chtějí potřít jakoukoliv možnost, aby se stal další mág bohem. Yared se stává pro veřejnost zločincem, který se stal bohem.
 • 27 - Někdy v této době se znovu probouzí Prastaří a začínají se zajímat o dění na světě.
 • 35 - Snortlingové ztrácí svoje země a mění se v patetickou rasu dneška.
 • 44 - Vznik vlkodlaků.
 • 50 - Začátek první technologická éry.
 • 200 - Všem mágům je vnucena Jorgen-Trisova Etiketa. Začíná stagnace Inkvizice. První technologická éra.
 • 451 - Založení Rady pěti. Počty následovníků Yareda sílí, skrývají se za kult.
 • 500 - Konec první technologické éry, kulty technokraty převálcovali.
 • 600 - Veřejné přiznání Yaredovců, že jsou mágové, zakládají magickou univerzitu.
 • 610 - Vzniká silná inkviziční síla, která potírá kult Yareda. Inkvizice má poprvé plnou podporu císaře k likvidaci Yareda. Nástup druhé éry technokracie.
 • 700 - Inkvizice začíná sledovat ostatní náboženství, jestli nemají spojitost s Yaredem, nebo nejsou jinak závadná. Mezitím se snaží zlikvidovat jakékoliv záznamy o Yaredovi, chtějí aby si všichni mysleli, že nikdy neexistoval.
 • 904 - Na rozkaz císaře začíná První inkviziční tažení na nejsilnější náboženství. První precedens byl položen.
 • 1030 - První výprava do Aeronu. Posílají se tam všichni vedoucí představitele náboženství.
 • 1049 - Smrt Aeronu kvůli Bouři Chaosu. Oficiální verze císaře: Kultisté v Aeronu se připojili k Chaosu, zakážeme všechna náboženství.
 • 1050 - Vzniká zákon na zákaz náboženství. Zlatý generál na příkaz císaře uvězněn. Poté se pro Inkvizici se stali nepřáteli všichni bohové. Inkvizice postupně sílí a potírá věřící, tedy likviduje bohy odspodu.
 • 1060 - Konec druhé éry technologie, vývoj v Říši stagnuje kvůli malé podpoře od Inkvizice a slabému císaři, většina technokratů se přesunuje na jih nebo do Ligy Obchodních Států.
 • 1100 - Yared oslabil své vězení, první možnost jej osvobodit
 • 1177-1204 - Otec Manfréda, císař „Bohovrah“ ždíme císařství až na doraz. Je naprostou loutkou inkvizice. Položil císařství na kolena, jak hospodářsky tak i ducha běžných lidí.
 • 1204 - Nástup Manfreda na trůn, osvobození Zlatého generála. Vznik třetí éry technokracie. Technokracie zažívá neorenesanci.
 • 1206 - První Temní elfové se objevují na světě, Ikarus dolétá do Aeronu, aktivován štít, objevení božstev Khaina a Lashimy.
 • 1207 - Znovuobjevení Valerie na světě. Příchod výpravy do Aeronu, nalezení vlajek Bohů války a následna výhra dobrodruhů v Aréně bohů, Dryáda opouští Aeron, manifestace Hada Chaosu
 • 1208 - uzavření nejbližší brány Chaosu, vznik Nové říše
 • 1209 - Odlet Vertezaka, smrt arcimágyně Farhy, otevření a zavření brány do Valeriiny říše, smrt Kernianiho a zmizení Ericha von Schattenfeld v záhrobí, císařská armáda začíná stavět cestu přes hory do Aeronu
 • 1210 - Dryádiště šílí, vznik entlingova, Aeron vzdoruje Nattergradu, politická jednání, smlouva s LOSem, k armádě se připojuje Zlatý generál
 • 1213 - Zprovoznění Mechanotonu, výstavba technomantského štítu, ofenzíva Chaosu, hrdinná obrana Aeronu, velký exodus, pohlcení Aeronu Bezejmenným, vznik Temnoty
 • 1214 - První rok přítomnosti Bezejmenného na území Aeronu a v Pustině. Definitivní ztráta výsostného území Aeronu, které se opět spojilo se zbytkem Pustiny. Kde krajinu nepohltil Bezejmenný, zabraly ji armády Chaosu.
 • 1215-1223 - Průzkumné oddíly v tomto období popisují pomalé rozrůstání se Bezejmenného, který nakonec pokryl území několika desítek kilometrů čtverečních. Dle reportů se roztáhl přes území Aeronu a jeho vesnic až k horám oddělujícím Říše od Pustiny. Celé oblasti skryté pod příkrovem Bezejmenného se začalo říkat Temnota.
 • 1250-1650 - Období blahobytu. S menšími či většími výkyvy dochází k nebývalému magickému, technologickému i ekonomickému rozvoji Říší.
 • 1680 - Pád Nové Říše Chaosu, jediného "spojence" bývalého Aeronu na území Pustiny. Uprchlíci, kteří dorazili do Nattergradu, hovoří o nebývale koordinovaném postupu armád starého Chaosu. Nová říše neměla jedinou šanci.
 • 1682 - Na území Nattergadu vzniká kolonie uprchlíků z Nové Říše. Je to spíš dobře střežená rezevace, ve které přežívají chaosáčtí obyvatelé Nové Říše i potomci uprchlíků z Aeronu.
 • 1700-1750 - V Říších se objevují první varovné signály, že období klidu definitivně končí. Tajuplná proroctví o zkáze světa. Kulty vzývající božstva Chaosu. Atentáty na důležité postavy. Nahodilé mutace mezi obyčejnými lidmi. Potvrzené výskyty průzkumníků Chaosu. Svět se začíná připravovat, i když dle hlášení Bezejmenný nevykazuje žádnou aktivitu.
 • 1768 - V prosinci tohoto roku začala Poslední válka. Bezejmenný provedl bleskový útok pod horami, kde cestou pozřel veškeré trpasličí klany a vůbec vše živé, co tam přebývalo. Zachránilo se jen nemnoho trpaslíků a jejich rasa je osouzena k postupnému vymizení.
 • 1769 - Na počátku ledna se Bezejmenný se vyvalil zpoza hor do Nattergradu. Z jeho nekonečné temnoty se začal řinout příval bojovníků armád Chaosu. Jako nekonečný oceán bušila jedna vlna za druhou do linií obránců. Celý civilizovaný svět se spojil do jednotné obrany.
 • 1770-1774 - Na území Nattergradu se bojuje o každý metr země. I tak to ale vypadá, že dřív nebo později tato válka neskončí pro civilizovaný svět vůbec dobře. Příval bojovníků Chaosu až na drobné výkyvy prakticky neustává.
 • 1775 - Na počátku května tohot roku proběhl poslední zoufalý pokus o zastavení Bezejmenného. Po několika letech usilovných výzkumů nejsilnější hrdinové světa vykonali rituál, ve kterém propojili elementární částice Magie a Chaotitu. Díky uzavřeným branám došlo k silné řetězové reakci, která vedla k vzájemné negaci částic. Bezejmenný ztrácí sílu, nedokáže teleportovat bojovníky Chaosu z Pustin. Spojená vojska Říší po sedmi letech zničujících bojů získávají převahu a postupně vítězí.

TŘETÍ VĚK (1775 - současnost)

 • 1776 - Řetězová reakce Magie a Chaotitu nezadržitelně pokračuje. Svět se radikálně mění, veškeré technologie a předměty na bázi či s podporou magie přestávají fungovat. Pro toto krátké, ale o to bouřlivější období se ujal název Rozpad.
 • 1777 - Síla samotné reakce rozervala svět na tři kontinenty. Ety ztrácí svoji sílu, moho z nich zemřelo. Magie definitivně vymizela, stejně jako Chaotit. Bezejmenný se rozplynul a nejsou o něm na území Nattergradu žádné zmínky.
 • 1778 - Morová epidemie. Národy už tak zdecimované válkou dostaly další velkou ránu. Chybí magie nebo jiné technologie potřebné k léčení, počet obyvatel Říší je zredukován na 30% předválečného počtu.
 • 1785 - První úspěšný průzkum Temnoty. Aeron a okolí se za bezmála 1000 let neskutečně proměnilo. Bezejmenný pořád existuje v několika oblastech, ale na jeho povrchu probíhají bouřlivé reakce. Pro nebezpečnost jsou další výpravy do odvolání zakázány.
 • 1798 - Konec tisíciletí probíhá nevesele pod pláštěm celosvětové ekonomická krize. Známé, dostupné přírodní zdroje jsou vytěžené, suroviny se v největší možné míře recyklují.
 • 1801 - Rozpad Ligy obchodních států, nastává století válek a nepokojů. Během tohoto období dochází k posilování separatistických tendencí, z Altreichu se odděluje Neureich, který si s sebou bere polovinu území původní říše. V Nattergradu vznikají tři autonomní oblasti. Nevýznamná říše z jihu (dnes známa jako Syndikát) anektovala území dvou států Ligy obchodních států a dále se rozpíná. Pohraniční šarvátky jsou na denním pořádku.
 • 1851 - Nattergrad se stává konstituční monarchií. Zbývající státy Ligy obchodních států se sloučily a staly se funční oligarchií.
 • 1869 - Války o ostrovy. Syndikát podnikl pokus o převzetí ostrovů a odříznutí zbytků LOSu od spojenců v Nattergradu.
 • 1900 - Vznik Paktu neutrality (PN). Státy v obavě před před sílící korporační říší uzavřely spojenectví a nazvaly ho Pakt neutrality. Vojenská síla se vyrovnala na obou stranách konfliktu, svět je ve fázi studené války.
 • 1901 - Mezi "zasvěcenou veřejnost" pronikly první informace o existenci artefaktů. Jediné předměty na tomto světě, které mají něco jako magický potenciál.
 • 1908 - Vznikají první Expediční sbory Paktu (ESP), což jsou společné síly zasahující kdekoli po původním území Říší, které řeší převážně konflikty se Syndikátem.
 • 1912 – Mezi zasvěcené pronikla informace, že na troskách hrdisnkého města Aeronu vzniká osada Asylum, která sdružuje dobrodruhy hledající artefakty
 • 1913 - Celá Pustina a bývalý Aeron jsou z politického hlediska považovány za neutrální území, není jak si na ně činit nárok - nikdo na to nemá sílu. Pod hlavičkou PN se chystá výprava na průzkum Temnoty a artefaktů. Syndikát se přihlásil o své právo poslat do Temnoty v rámci neutrality svou část kontingentu. Následující politická jedná nikam nevedou, ani jedna strana si výslovně nepřeje přítomnost té druhé v Temnotě.
 • 1914 – Náborová společnost Johnson, Inc. verbuje v Nattergradu vybrané jedince na průzkumnou expedici do Temnoty, začátek larpu Pustina PA

Stručný report z Pustiny PA: Expedice temnota 1914 (léto 2014)

 • O úspěchu výpravy Expedice Temnota 1914 se samozřejmě mluví a mnozí umí pečlivě poslouchat, když na to přijde.
 • Johnson vysílá další výpravu do Asyla, aby navázala na úspěchy výpravy předešlé.
 • Jelikož je Temnota neutrální území, Pakt a Syndikát vysílají vlastní vojensko-vědecké jednotky za účelem jejího průzkumu (alespoň toto tvrdí oficiálně).
 • Objevují se malé skupiny specialistů, kteří mají od svých chlebodárců přesně specifikované úkoly.
 • V pozůstatcích Aeronu byly objeveny dva Nody, hackeři se houfně stěhují do Asyla.
 • Na místo míří první archelogové, kteří chtějí odkrýt zašlou slávu Aeronu.
 • Domorodé obyvatelstvo je "poněkud neklidné", v Temnotě rozmisťuje záhadné skulptury a začíná si nárokovat část území.
 • Vědci se domnívají, že Temnota není jen pouhý kus území okolo Asyla se specifickými přírodními zákony a pokud mají pravdu, tak se všechno hodně zkomplikuje.

Stručný report z Pustiny PA: Aenejský gambit (léto 2015)

 • Asylum léta páně 1915 bylo místem, kde se psala historie, ačkoli si to ze zúčastněných málokdo přál a rozhodně to nikdo vřele nevítal.
 • Vše začalo tak nějak zamračeně, počasí nebylo Temnotě nakloněno až do doby, než spadla kometa. Pak se toho dost vyjasnilo.
 • Syndikát vyslal jednotku na průzkum Temnoty. Pravděpodobně došlo k nějakému objevu, neboť v průběhu mise dorazil podpůrný vědecký tým, který posbíral výsledky a následně byl opět evakuován.
 • Původní jednotka Syndikátu zůstala na původní pozici a čeká na další instrukce. Už skoro rok.
 • Po stejně dlouhou dobu nevybouchla Dílna místních technomantů. Několik obyvatel Asyla to považuje za zázrak, zbytek za špatné znamení.
 • Pakt vyslal vojensko-vědeckou jednotku Fénix, aby provedla komplexní průzkum Temnoty. Dosáhla dílčích úspěchů a do historie se zapsala především svou eliminací.
 • Pachatel zdopovědný za masakr jednotky Fénix nebyl doposud s jistotou určen, což ovšem nikomu z velkých hráčů nebránilo ve zneužití této tragedie pro vlastní propagandu.
 • Mezitím doktoři a medici z Řádu matky Ely trávili svůj volný čas rozvojem osobnosti. Ať už to znamená cokoli, dost z toho bolela hlava.
 • Adolfa hlava nebolela, minimálně do doby, než předal Velkému Já všemi hledanou část komety. V žebříčku popularity objevil nové dno pod tím doposud původním.
 • Dělová koule je velmi nevhodný dárek pro kohokoli. Obzvlášť, pokud ten kdokoli je šéf a není příznivě naladěn. Ani vykrádání zásob mu náladu nevyspraví. Ozkoušeno, zeptejte se medvídka.
 • Část Temnoty osídlily nekalé živly, které infiltrovaly i Asylum. Naštěstí NodeNet nikdy nespí a tak mohl Kazatel opět zjednat pořádek. V Asylu i mezi hackery.
 • Hrdinní vědci a výzkumníci po dni příprav a s podporou všech přítomných mediků přemohli a následně definitivně zneškodnili podměrečnou a očividně nemocnou Sir'hu.
 • Radost z prvního opravdového vítezství poněkud zkalila zpráva, že ve zbytku světa propukla eliminační válka.
 • A jelikož špatné zprávy chodí minimálně v párech, společnost Johnson z bezpečnostních důvodů ukončila podporu projektu Expedice Temnota, čímž donutila houf vědců, hledačů, doktorů a podměrečně vybavených vojáků, aby svou situaci začali brát opravu vážně.
 • Eliášův Lopatoměr ukazuje devět z deseti.

Stručný report z Pustiny PA: Střed zájmů (léto 2016)

 • Válka. Válka se nikdy nemění. Což je ten důvod, proč do Asyla míří vlna uprchlíků.
 • Kazatel není nadšen bezpečnostním rizikem kempujícím kousek od Asyla, na druhou stranu to znamená víc artefaktů
 • Které ale není komu prodat.
 • Syndikát obdržel posily čítající 3 muže a jednu ženu, zakopal se ve své základně a kuje pikle.
 • Temnota ožila. Kromě zvýšené aktivity Myjáčků a nemrtvých se tam vyskytoval i Leproun.
 • Leproun umožnil pojmenovat kopec nedaleko Asyla, Hamburger Hill je výstižné jméno.
 • Byla vykopána inteligentní bomba, která krom touhy po zničení celé báze též dbala na vybranou mluvu. Čubka.
 • Rozborku deaktivované bomby brzy následovala rozborka ne-úplně-člověka Frydrycha, který v poklidu zesnul během archeologického výzkumu.
 • Syndikát dokul své pikle. Část osazenstva utekla a druhá část spáchala sebevraždu. Třetí část se rozhodla přežít a začlenila se do Asyla.
 • Po Syndikátu zůstala prázdná základna, ve které visela mluvící hlava. Leccos to vysvětluje. Výzkumy Syndikátu se nikdy nenašly.
 • Uprchlícká vlna se demaskovala během hry na vybíjenou. Zjistilo se, že většinu jejích členů tvoří vyslanci skupin zajímajících se o artefakty.
 • Kazatel zaslzel štěstím a po nějakých těch nězbytných popravách prodával artefakty na všechny strany.
 • Do Asyla zavítala vzácná návštěva, nekromant Hieronymus přišel navrhnout spolupráci ve válce s Velkým Já.
 • Když přišel do Asyla, potkal zástupce Velkého Já, který Kazateli přišel navrhnout spolupráci ve válce proti Nekromantovi.
 • Kazatel se ukázal jako frajer a vyhodil je oba. Svým diplomatickým chováním dosáhl odkladu a ustanovil vratký status quo.

Stručný report z Pustiny PA : Kdo z koho (léto 2017)

 • V přilehlém jezeře došlo k záhadnému úbytku vody, načež, že z bláta povstali 700 let staří, velmi nenalazení roboti, kteří se pokusili vyvraždit Asylum dřív než nedostatek hygieny.
 • Likvidace technologických reliktů přinesla zábavu a výzkum do celého Asyla. Obzvláště Dílna to ocenila několika efektními výbuchy.
 • Nekromant a Velký Já pokračovali v poměřování piňďourků, k čemuž si začali najímat dobrovolníky z řad asylantů. Kazatel si nad tím umyl ruce, prý, co si jeho kluci dělají ve svým volným čase, je mu buřt.
 • Kluci zatím hodně běhali po Temnotě. V noci.
 • Neznámo proč se v Temnotě přemnožily ošklivé věci, toho si všimli nejdříve hledači, záhy pak i řádová nemocnice. Cena artefaktů raketově vzrostla, na rozdíl od nálady Kazatele.
 • Asylanti nalezli místnost plnou neznámých technologií, což byl dostačující impulz k tomu, aby se jich tam část uzamčela a radostně bojovala o život.
 • Za pět dvanáct byl nalezen kult Myjáčků - Strážců tajemství, jejichž životnost se rovnala flašce Votvírákovice, neboť disponovali znalostí minulosti Velkého Já. Asylum ochránilo aspoň jejich vědění.
 • Nekromant byl odhalen díky archeologickému nálezu zápisků dávno mrtvých zlodějských amatérů z Aeronu, což byla ve výsledku jejich největší rána.
 • Zástupce altreichské firmy CundA mezitím kombinoval veškeré možné i nemožné vzorky čehokoli, ve snaze dosáhnout průlomu v oděvnictví. Bylo mu v tom zabráněno ve chvíli, kdy směřoval do průseru.
 • Do Asyla byla vyslána bratrská výpomoc Paktu a Syndikátu čítající půl mega vojáků, protože velení obou armád zjistilo, že v tomto kousku světa se ještě nebojuje.
 • Kazatel si pozval na koberček Velkého Já, Nekromanta a tajemného G. Ringa. Vytasil na ně ostře nabroušený motivačním proslov a donutil je podat si ruce, či jejich ekvivalenty.
 • Po několika láhvích archivního chlastu a střízlivém zhodnocení situace bylo rozhodnuto, že 500 tisíc vojáků je problém přesahující obranné možnosti Asyla a jeho nových přátel a že se celá báze přesune. A Temnotu si bere s sebou, aby se o ni zelený mozci nehádali.
 • Sbalení Temnoty neproběhlo úplně dle očekávání, přemnozí efektové, čítající přehršel světla a tepla, změnili široké okolí Asyla v měsíční krajinu. K velké nelibosti velitelů armád, jejichž vojáci se takřka instantně proměnili v totéž.
 • Kazatel Eliáš a pan Simon naznali, že genocidu si na triko fakt nevezmnou a pokusili se z Asyla zdrhnout magickým! portálem poslední záchrany. A to taky neproběhlo úplně dle očekávání. Pohádali se, porvali a neodcestovali. A všichni už ví, že se jedná o hrobníka, vévodu Sardona de Vergaro a liche Siona de Slag ze starého Aeronu.
 • Mirshann měl z toho všeho veliké mrzení, neboť při pranici utrpěl zhmoždění ramene a otřes mozku, ale byl na tom líp než Eliáš/Sardon, který skončil kompletně vygumovanej. Aspoň si spravil náladu tím, že Votvírákovi ukradl dvě flašky chlastu a zdecimoval půl Asyla.
 • U kormidla Asyla se teď kolíbá Simon/Sion, který provedl taktický přesun celého Asyla do bývalých Pustin Chaosu a nyní, o rok později, si veze celý ten bordel na kolečkách zpět a v plné parádě.