Pustina PA začíná za...

Podmínky účasti

 1. Hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let nebo osoby mladší 18 let s potvrzením od zákonného zástupce a kontaktem na něj. Osoby mladší 15 let se ve hře mohou vyskytovat pouze po předchozí domluvě s organizátory a v doprovodu zákonného zástupce.
 2. Hráči jsou povinni řídit se zákony ČR a dbát na jejich dodržování, svým chováním zamezit možnosti zranění či poškození majetku a těmto situacím předcházet.
 3. Hráči používající airsoftovou zbraň jsou povinni znát příslušné paragrafy Zákona o zbraních a střelivu (119/2002 Sb.) týkající se zbraní kategorie D a řídit se jimi.
 4. Organizátoři nezodpovídají za případná zranění či poškození majetku způsobená během hry. Organizátoři hry taktéž neručí za činnost hráčů v herním prostoru před hrou, po hře ani mimo herní území.
 5. Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost a je povinen se o své věci řádně starat a ukládat je na bezpečné místo, aby předešel jejich případnému poškození.
 6. Po celou dobu hry je povinnost nosit předepsanou ochranu zraku, tj. brýle nebo masku určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska nebo sluneční brýle.
 7. Účastník hry je povinen při registraci odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti a v něm informovat organizátory o svém zdravotním stavu ve smyslu onemocnění, nebo zdravotním problému, které by se mohly v průběhu hry projevit a ohrozit zdraví, nebo život ostatních účastníků či jeho samotného (např. alergie, epilepsie, cukrovka, atd.). Dále je hráč povinen o svém onemocnění nebo zdravotním problému informovat hlavního zdravotníka hry.
 8. V případě zranění je hráč povinen tuto skutečnost ihned hlásit organizátorům.
 9. Přítomnost civilních nebo nehrajících osob v kostýmu ve hře není povolena. Zákaz se nevztahuje na vyhlášený herní stop-time, kdy je možnost pozvat si návštěvu. Přesný čas odpočinkového stop-time bude upřesněn před hrou.
 10. Je zakázána střelba na civilní osoby a na osoby označené reflexní vestou. Při spatření civilní osoby je hráč povinen vzdálit se z dohledu. Při výskytu většího počtu civilních osob je nutno přerušit hru a ohlásit tuto situaci organizátorům.
 11. Mimo prostor bází platí zákaz nošení otevřeného ohně (svíčky, louče, rozdělávání ohňů apod.) a kouření v lese.
 12. Přítomnost zvířat na LARPu není povolena.
 13. Je zakázáno střílet na jakoukoli zvěř a lovit ryby v rybníku. Na vosy se toto nevztahuje.
 14. Organizátoři si vyhrazují právo přezkoušet během registrace každého hráče z pravidel. Pokud správně nezodpoví na položené otázky, dostane čas na opětovné prostudování pravidel. Do hry bude vpuštěn až po úspěšném absolvování testu.
 15. Hráč bez odpovídajícího vybavení nebude vpuštěn do hry. (Podrobnosti v pravidlech)
 16. Vědomé či nevědomé porušení pravidel LARPu Pustina PA bude odměněno černou kartou. (Podrobnosti v pravidlech)
 17. Vědomé či nevědomé porušení zákonů České republiky povede k vyloučení ze hry.
 18. Po vyloučení hráče ze hry na základě porušení zákonů České republiky nebo opakovaného porušení pravidel LARPu Pustina PA jeho registrační poplatek propadá ve prospěch hry.