Pustina PA začíná za...

Zájmové skupiny v Pustině PA

Systém larpu Pustina PA je postaven na konfliktu hráč versus prostředí stejně jako hráč versus hráč. Konflikty nemusí být vždy nutně bojového charakteru, v převážné části se jedná o rozdílně nastavené přístupy k existujícímu problému. Způsob řešení a jeho intenzita je plně v dikci hráčů, organizátoři pouze monitorují celou situaci a reagují na proběhlé činy. Každý hráč má možnost se, dle svého uvážení, zapojit do příběhu Pustiny PA jako člen některé ze skupin, která usiluje o naplnění svých cílů uprostřed Temnoty. Ať už bude členem Johnsonovy skupiny v bázi Asylum, odborník vyslaný v rámci kontingentu Paktu nebo specialista ze Syndikátu, o dobré příběhy nebude nouze.

Na stránkách jednotlivých skupin jsou vypsané role, které bychom rádi obsadili z hráčských řad. Máte-li zájem zhostit se některé ze zatím neobsazených rolí, dejte nám vědět dostatečně dopředu, domluvíme se na podrobnostech. Napadá-li vás nějaká další role, bez které v Temnotě podle vás není možné přežít, po konzultaci je možné ji do hry zaimplementovat.